I vilken vecka kände ni första symtomen samt vad kände ni?