Symptom

I vilken vecka kände ni första symtomen samt vad kände ni?
10 svar