Har någon erfarenhet av utmattningssyndrom/utbrändhet? Jag jobbar som chef för ca 200 anställda, snart 300, och har så hög arbetsbelastning att det är omöjligt att hinna med alla arbetsuppgifter (anställa, tillrättavisningar, avskeda, utvecklingssamtal, löneadministration, schema etc)... Jag får ofta jobba över och jag har en son som är 14 månader gammal. Tur är väl att min sambo är förstående och tar mkt ansvar hemma samt med sonen. Denna veckan har jag dock känt att allt tagit stopp pch jag kan inte lyfta ett finger utan att uppleva stark ångest, huvudvärk, yrsel, och är allmänt vimsig. Har någon upplevt utbrändhet, hur gick det för er?