Hej. Ni som har drabbats av utomkvedshavandeskap och fått operera bort en äggledare, hur har det gått för er o framtiden? Har ni blivit gravida igen?