Blir gravid med pacemaker och föda med pacemaker

Hej! Jag har lite funderingar och skulle behöva få höra av andra, om det finns andra, som är/varit gravida samtidigt ni haft en pacemaker. Lika så fött barn medan man har pacemaker. Vad jag kan läsa mig till så finns väl inga risker men skulle vilja veta hur det gått för andra som fått barn med pacemaker och om ni fick något problem med pacemakern.
3 svar