Ändrat bf datum?

Hej, när jag plussade på stickan gick jag efter mensen senaste första dag och fick fram ett bf datum, på kub ultraljudet ändrades det med några dagar. Undrar nu inför RUL, är det någon som varit med om att det ändrats igen?🥰
9 svar