Graviditetspenning- du som jobbar inom hotell och restaurang.

Jag sitter med mina papper om ansökan för graviditetspenning och är så orolig att försäkringskassan inte kommer bevilja ansökan. Så min undran är ni som jobbar inom hotell och restaurang och ansökt om detta, fick ni det beviljat eller inte? vad är eran erfarenhet? Min bm säger dock att det vore konstigt om det inte blev beviljat, men känner ändå oro.
12 svar