Hur lång tid innan ni blev gravida?

Hur gamla var ni när ni började försöka och hur många försök tog det innan ni fick ett plus på stickan?
42 svar