P-ferritin värde gravid, betyder??

Var ju på inskrivning till bm idag och såg i journalen att just detta prov var klar jag hade värde på 109 det står referensvärde upp till 90 på det! Vad är detta nu o vad betyder det! Nån som kan
3 svar