Ultraljud efter v20

Känner att jag börjar bli förkyld och jag har Rutinultraljud bokat om 3 dagar. Nästa kommande tid som går att omboka till så kommer jag vara i v21-22. Vad händer om man är sjuk och kan inte gå på sitt RUL? Kan man göra sitt ultraljud senare än v20?
2 svar