Touch eller comfort?

Vi använder touch 4. När jag jämför blöjor på libero.se finns comfort 4 för samma viktspann 7-11kg. Men jag kan inte hitta vad som skiljer blöjorna åt. Vad är skillnaden?
5 svar