Hur mycket ersättning?? 2 månader

Hur mycket ersättning äter era barn som är ca 7-8 veckor gamla? Jag har en son som vi ger 120 ml varje gång. Han har problem med reflux och kräks mycket så vet aldrig om han behöver mera mat eller inte. Det är jätte jätte svårt att tyda hans signaler då han är ledsen all sin vakna tid. ( pga mage och reflux)
5 svar