Förskolan när syskon kommer!

Hejsan. Komm just på hur fungerar det om båda föräldrarna är hemma med syskonet den första veckan, får han gå för förskolan som vanligt eller ska han vara hemma blev lite osäker på hur det fungerar.
4 svar