gravid med psykofarmaca? så kan du få behålla medicinerna

Först och främst-Ge inte upp, om du fått medicinerna indragna eller riskerar att få dem utbytta mot mediciner som du vet inte fungerar på dig så prata först med psykiatrin, om de inte lyssnar så skall du gå till din barnmorska. Hon kan skicka en remiss till spec mödravården om hon anser att du ex riskerar att sjunka djupt i depression utan medicinen.Specialistmödravården de vet mkt mer än vanliga läkare om fostrets ev skador som kan uppkomma vid viss medicinering. Läkare skall enligt lag väga mammans hälsa mot ev risker för fostret och bedömma vad som är bäst. Om mamman mår mkt dåligt kan det sätta igång en för tidig förlossning vilket självklart kan ställa till det för fostrets hälsa. Vissa mediciner är okej att äta som gravid ex lergigan eller zoloft. Övriga mediciner kan vara otillräcklig forskning på vilket då kan ställa till det för patienter som behöver annan medicin. Specialistmödravården har överläkare som är MER kunniga på dessa andra mediciner och mer kunniga på fostrets påverkan om du tar dem eller inte tar dina mediciner. Din mödravårdcentral kan remittera dig vidare till spec mödravård om du berättar läget.De kan sedan i sin tur skriva ett brev till din psykiatri där de insisterar på att du bör ta medicinen och att riskerna för att ta medicinen är mindre än koncekvenserna utan dessa mediciner. Så gjorde de i mitt fall gällande ritalin och voxra som generellt sett inte ges till gravida. Men eftersom konsekvenserna i mitt fall blev så stora så skrevs dessa ut ändå. Det var ingen risk för fosterskador efter v 8. Det bör också tilläggas att mediciner generellt sett skall undvikas om mamman inte verkligen behöver dem. Men om hon behöver dem så kan de inte bara släppa en. Mammans mående och bebisens mående hänger ihop både fysiskt och psykiskt. Fakta om psykofarmaca och graviditet. Grav depression, stor stress, eller hög ångest under lång tid kan sätta igång förlossningen om man har otur. Det kan också göra att mamman äter sämre, vilket leder till att fostret får sämre näring. Fostret kan utsättas för stora mängder stresshormon som inte heller är bra. Många mediciner rekomenderas inte i fass för gravida pga att det inte forskats tillräckligt på dem. Spec mödravården är bäst på att avväga vad som är bäst just i ditt fall. De ser också om barnet mår bra. I mitt fall fick jag vilopuls på 130 och förvärkar dygnet runt som inte gav med sig när de först tog bort medicinen, därefter kom depressionen tillbaka. överläkarens åsikt på spec mödravården var att dessa mediciner som jag tagit inte utgjorde någon fara fostret och skrev ett brev, och bad mig hälsa att de skulle ringa honom. Jag fick ganska omedelbart tillbaka min medicin. Äter voxra och ritalin och puls och vikt kollas regelbundet. Förvärkarna är helt borta och jag och bebisen mår bra. är du i liknande situation så gå först till psyk, sen till mvc, och sen spec mvc, som skickar brev/remiss tillbaka till psyk för att överklaga psyks första avslag av mediciner. Lergigan och zoloft brukar de helst skriva ut till gravida. men de funkar inte på alla patienter.