Amning vs ersättning

Min son är 4,5 mån och äter ca var 3:e timme dygnet runt. Vi har nu börjat med ersättning på kvällarna med förhoppningen att han ska sova lite längre. Vi ger ca 150 ml på kvällarna men han sover ändå inte mer än tre timmar. När han ammar får han ju i sig betydligt mindre än 150 ml. Hur ska man tänka? Ska jag jag mer ersättning?
8 svar