Erfarenheter av Kort tung/läppband

Framkommit att min son på 6v ev. har kort tungband och har pga svårt för amningen. Vad har ni för erfarenheter kring detta? Har ni ett barn där de klippt? Har det blivit bättre?
8 svar